1965 il Biliardo olio su tela 100×60

1965 il Biliardo olio su tela 100x60

1965 il Biliardo olio su tela 100×60

1965 il Biliardo olio su tela 100×60